Panorama Powiatu Brzeskiego,
Piastowska-Straße 2,
Tel. (077) 416-10-77
www.idb.com.pl

Kurier Brzeski,
Zamkowy-Platz 5/8,
Tel. (077) 416-73-68
www.kurierbrzeski.com.pl

Nowa Trybuna Opolska – Abteilung Brieg,
Piastowska-Straße 2,
Tel. (077) 444-34-25, 444-34-28
www.nto.pl

Gazeta Brzeska,
Robotnicza-Straße 5,
Tel. (077) 444-14-00

Studio Radiowe „Pod Ratuszową Wieżą”,
Rynek-Rathaus,
Tel. (077) 416-32-34