Bank Gospodarki Żywnościowej
Armii-Krajowej-Straße 4, Tel. (077) 404-56-19
Geldautomat: Armii-Krajowej-Straße 4

Bank PKO S.A.
Rynek 9, Tel. (077) 416-30-99
Chrobrego-Straße 14c, Tel. (077) 404-74-27
Geldautomat: Rynek 9

Bank Spółdzielczy
Chrobrego-Straße 11, Tel. (077) 404-56-50,
Geldautomat: Chrobrego-Straße 11

ING Bank Śląski S.A.
Lekarska-Straße 2, Tel. (077) 416-16-11,
Geldautomaten: Lekarska-Straße 2; Chocimska-Straße 5

Bank Zachodni WBK S.A.
Powstańców-Śląskich-Straße 6, Tel. (077) 416-28-47
Robotnicza-Straße 12, Tel. (077) 416-80-70,
Geldautomaten: Powstańców-Śląskich-Straße 6; Długa-Straße 43

Kredyt Bank S.A.
Długa-Straße 2, Tel. (077) 416-90-15; Fax. 416-90-18
Geldautomaten: Długa-Straße 2; Partyzantów-Straße 3

PKO BP S.A.
Staromiejska-Straße 13, Tel. (077) 416-22-53,
Geldautomaten: Staromiejska-Straße 13; Łokiet-ka-Straße 24

Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.
Długa-Straße 21, Tel. (077) 416-75-23
Geldautomat: Długa-Straße 21

Bank SGB
Staromiejska-Straße 8/10, Tel.(077) 40-44-663